Zadzwoń: 739 921 362 lub 737 168 813   Czynne codziennie 8:00-17:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKYMED POLSKA

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu przez Skymed Państwa danych osobowych.

ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKYMED

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Pan Michał Ziółkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Skymed” z siedzibą we Wrocławiu, ul.  Zakładowa 7g lok. 28, 50-231 Wrocław, NIP PL 9680900901, REGON: 302514917 („ADO” “Skymed”).
 2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z ADO pod dedykowanym adresem poczty elektronicznej:  kontakt@skymed.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierowanej na adres: „Skymed”, ul.  Zakładowa 7g lok. 28, 50-231 Wrocław.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, daty urodzenia, stopnia ubytku włosów, informacji dotyczących stanu zdrowia, numeru paszportu, numeru kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej jest wymogiem zawarcia umowy o organizację zabiegu przeszczepu włosów („Umowa”) lub skorzystania z usługi nieodpłatnej konsultacji celem określenia uwarunkowań przeszczepu włosów. 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie:
      I) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  ADO: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu swoich usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez ADO lub w których ADO uczestniczy oraz o działalności ADO, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z domeną Skymed;
      II) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonywania umów zawieranych przez ADO z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z ADO;
      III) art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z ADO;
      IV) art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA SKYMED

 1. Celami, dla których ADO przetwarza dane osobowe jest:
      I) skorzystania przez Klienta z usługi nieodpłatnej konsultacji lekarskiej celem określenia uwarunkowań przeszczepu włosów;
      II) zawarcie i realizacja Umowy;
      III) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Skymed jako ADO;
      IV) udokumentowanie wykonania Umów dla celów podatkowych;
      V) zapewnienie najwyższej jakości usług Klientom Skymed;
      VI) działanie w celach analitycznych i statystycznych.
 2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ADO przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. 

 

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

 1. Skymed przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
      I) zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi przeszczepu włosów, księgowe,  podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w działaniach marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu ADO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych)
      II) upoważnionym pracownikom i współpracownikom ADO.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe:
      I) pozyskane w związku z zawartą Umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Klienta lub Skymed, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później;
      II) pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako ADO.

 

PRAWA KLIENTA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Skymed. 
 2. Zgodnie z RODO każdemu Klientowi przysługuje:
      I) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
      II) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
      III) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
      IV) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
      V) prawo do przenoszenia danych;
      VI) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych przez Kancelarię, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Skymed nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”) w celu wykonania zobowiązań umownych tj. w szczególności do Kliniki Estepalace Hair Transplant Center w Turcji z siedzibą w Stanbule, Teşvikiye Mah, Terrace Fulya Center, Hakkı Yeten Cd. D:No:13 D:113, 34365 Şişli/İstanbul, („Klinika Estepalace Hair Transplant Center w Turcji”) oraz podmiotów z nią współpracujących.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.
 2. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Skymed może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na jej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Zbierane przez nas pliki cookies nie są niezbędne dla działania Skymed ani jej strony internetowej, są one zbierane w celach takich jak:
      I) 
  monitorowanie ruchu na stronie internetowej Skymed;
      II) zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z strony internetowej Skymed;
 2. Plikami cookies można zarządzać zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą SkyMed

Umów się na bezpłatną konsultację